enquête onderhoud openbare ruimte

Op dit moment wordt de Nota Openbare Ruimte 2020 voorbereid. Net zoals in 2011 en in 2016 wordt ook nu aan u gevraagd wat u vindt van de staat van onderhoud van wegen, bruggen en gebouwen. De uitkomst van deze enquête wordt gebruikt voor het opstellen van de onderhoudskaders 2020 die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Deze keer is het een digitale enquête die via onze website ingevuld kan worden door elke inwoner. De link is https://bit.ly/33DofJx.  

Heeft u vragen over deze enquête? Dan kunt u terecht bij Tineke Pijnacker (t.pijnacker@sudwestfryslan.nl).

Mei freonlike groetnis,
Tineke Veltman
rjochterhân doarpen- en wikenkoördinatoren

T: 0515-489771/06-25717076
E: t.veltman@sudwestfryslan.nl
Wurkdagen: mo-ti-wo-to-fr

 Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.