Gezellige kennismakingsavond

Dorpsbelang kijkt terug op een gezellige, ongedwongen kennismakingsavond op vrijdag 7 februari. Zes nieuwe inwoners van Folsgeare kwamen naar het dorpshuis om deze avond iets meer te weten te komen omtrent de mogelijkheden die ons dorp biedt. Bijna alle verenigingen waren vertegenwoordigd om iets over hun club te vertellen.  Gerke vertelde iets over de toneelvereniging en het Jeu de Boules, Simon nam het woord voor de Vogelwacht, Roelie vertelde wat de AC zoal organiseert, Henk gaf toelichting op het reilen en zeilen van het dorpshuis, Tjeerd was er voor de biljartclub, Hans gaf informatie over de energiecoöperatie Folsgeare, Bonne vertelde kort waar het dorpsbelang zich zoal mee bezig houdt en Wytske bracht de website en de dorpscanon site onder de aandacht. Aansluitend werd er nog gezellig een bakje koffie /  thee gedronken of iets sterkers.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.