Uitnodiging bijeenkomst toekomst energie in Súdwest-Fryslân

Zaterdag 7 maart organiseren wij samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) en TU Delft een bijeenkomst over de toekomst van energie in onze gemeente.
De bijeenkomst is bedoeld voor onze inwoners, zowel jong (vanaf 14 jaar) en oud, die er plezier in hebben om creatief over de toekomst na te denken.
We zoeken ongeveer 50 inwoners en een aantal professionals die ons hierbij willen helpen én 7 maart beschikbaar zijn van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Aan u de vraag of u als bestuur belang hebt om hieraan mee te doen óf dat u wellicht mensen kent in uw omgeving die hier een bijdrage aan willen leveren.

Tijdens de bijeenkomst worden in meerdere groepen verschillende toekomstbeelden uitgewerkt. De uitkomsten gebruiken we om een onderzoek onder onze inwoners uit te zetten.  
Zo krijgt iedere inwoner de kans om mee te denken. De ingebrachte ideeën van 7 maart zijn belangrijk voor ons.
Het stelt ons in staat om een onderzoek te doen onder inwoners, waarin we vragen naar hun mening over de bijdrage die de gemeente levert aan de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).

Aan u de vraag om deze uitnodiging actief te verspreiden onder de  inwoners.

Inwoners en/of professionals die het leuk vinden om mee te denken over wat de energietransitie voor onze gemeente betekent kunnen zich voor 25 februari 2020 aanmelden via RES@sudwestfryslan.nl
Graag de volgende gegevens bij aanmelding vermelden: naam, adres, postcode, woonplaats, leeftijd (let op: vanaf 14 jaar) en de motivatie/reden van deelname.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers meer informatie over de locatie van de bijeenkomst en het programma.

We streven naar een gelijke verdeling van de deelnemers over de gemeente. Bij meer aanmeldingen dan gevraagd (ongeveer 50 inwoners) doen we een selectie, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar RES@sudwestfryslan.nl

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.