Sportveld

Na de uitgebreide renovatie in september vorig jaar, ligt het sportveld er nu weer prima bij.

Echter, voor een optimaal resultaat mag het veld tot half / eind april niet worden betreden. Door een medewerker van de gemeente zijn vandaag weer nieuwe linten aangebracht.

Zodra het veld weer gebruikt mag worden, wordt daar via de website en FB melding van gedaan.

Mochten er vragen zijn dan kunt u een mail sturen naar: G.deVries@sudwestfryslan.nl

Dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.