Folsgeare 75 jaar vrij

Op 15 april gedenken wij 75 jaar Friese vrijheid. Onze Canadese bevrijders trokken in april 1945 door onze provincie en arriveerden op 15 april in Sneek en Folsgeare. Enige dagen later was de hele provincie bevrijd van de Duitse bezetter.

De bedoeling is om dat in de provincie met allerlei activiteiten te vieren. Echter, door het coronavirus vindt uitstel plaats. Wellicht kunnen de feestelijkheden in het najaar plaatsvinden en sommige worden uitgesteld tot volgend jaar.

Doarpsbelang Folgeare wilde een speciale bijeenkomst houden in het dorpshuis. Die schuiven we in eerste instantie door naar het najaar 2020.

Om het gedenkwaardige feit toch betekenis te geven, staat vanaf 15 april een uitgebreid verslag over de oorlog in Folsgeare op www.dorpencanon.nl.

Als dat venster aanleiding geeft voor vragen of opmerkingen, dan kunt u dat aan ons laten weten via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.