AAN DE INWONERS VAN SNEEK en alle omliggende dorpen.

Op woensdag 15 april a.s. is het precies 75 jaar geleden dat onze stad Sneek en alle omliggende dorpen werden bevrijd. Helaas zijn alle herdenkingsactiviteiten i.v.m. het coronavirus terecht afgelast. Maar………..toch willen wij als “Stichting Sneek 75 jaar vrij” hier aandacht aan besteden maar daar hebben wij u wel allemaal bij nodig.
 
Wat is de bedoeling?
·        Wij vragen alle inwoners, bedrijven, kerken, gemeentelijke instanties van Sneek en alle omliggende dorpen op woensdag 15 april vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur te vlaggen met onze Nationale vlag of onze Friese vlag of de vlag van Folsgeare.
·        Alle kerken in de diverse plaatsen luiden hun klok(ken) van 12.00-12.15 uur. Gedurende dit kwartier staat u in gedachten stil (waar u zich ook maar bevindt) bij alle overledenen en zwaar getroffenen van toen en maar ook van nu in deze bizarre en onwezenlijke periode.
·        Het carillon van de Martinikerk wordt van 12.15-12.30 uur bespeeld.
 
Wij hopen dat u aan onze oproep gevolg wilt geven en dan zeggen wij heel heel hartelijk bedankt!!
 
Groeten van
Kees PoieszSchrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.