Betreft: Nadere oproep klokken luiden met Pasen van 12.00-12.15 uur

Hierbij graag uw aandacht voor onderstaand schrijven:

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Afgelopen woensdag vroeg het Breed Moderamen van de Classis Fryslân u, in samenwerking met de Friese Raad van Kerken, met Pasen de klokken niet te laten zwijgen, ook niet nu wij niet in onze kerken samenkomen. Wij riepen u op de klokken van 9.00-9.15 uur te luiden.

Inmiddels hebben het synodemoderamen van onze kerk en de Raad van Kerken in Nederland zich aangesloten bij de oproep van de rooms-katholieke bisschoppen om in het hele land de kerkklokken te laten luiden van 12.00-12.15 uur.

Daar willen wij ons graag bij aansluiten. Het Breed Moderamen van onze classis vraagt u daarom, in samenwerking met de Friese Raad van Kerken, in plaats van om 9.00 uur de klokken van 12.00-12.15 uur te luiden.

Het Breed Moderamen hoopt van harte dat paaszondagmorgen om 12.00 uur met al de kerkklokken in ons land op hetzelfde tijdstip de paasboodschap ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ uitgeluid, gehoord en verstaan zal worden.

Voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.