Dorpscanon

De website van de Dorpscanon is momenteel slechts beperkt te bekijken en te lezen. Er wordt een geheel nieuw programma geïntroduceerd om vensters te plaatsen. De vensters die reeds op de website stonden, zullen gefaseerd worden herplaatst.

Het fijne van dit nieuwe programma is, dat de foto’s veel beter kunnen worden toegevoegd en dat er in beperkte mate opmaak van de teksten mogelijk zal worden.

Binnenkort verschijnt het eerste venster in de nieuwe stijl, de historie van Tsjaerddyk 48.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.