Ophaalschema oud papier 2021

Zoals u misschien al in de media heeft vernomen zijn er nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het inzamelen van het oud papier. De gemeente heeft een half jaar uitstel gegeven om de inzameling te beĆ«indigen. Het papier wordt nog 4 keer opgehaald in 2021.  

De opbrengst van het oud papier gaat naar de 3 verenigingen die de inzameling verzorgen.

De inzameling gebeurt in de wintertijd op zaterdagochtend en in de in de zomertijd op vrijdagavond. Graag het papier tijdig en goed samengebonden of in stevige dozen verpakt aan de weg zetten.

Zaterdagochtend van 9.00-12.00

Vrijdagavond van 18.30-21.00

Het rooster is als volgt:

Za 9 januariKaatsvereniging
Za 6 maartToneelvereniging
Vr 23 aprilActiviteiten commissie
Vr 25 juniToneelvereniging

Het oud papier wordt opgehaald in de volgende straten:

Garastrjitte

Easthimmerwei t/m H. Boschma

Folsgearsterleane

Ekers Ein

Tsjaerddyk t/m Cnossen

Skeender en It Werp

Tjalhuizum compleet rondje inclusief S. Kooistra

Namens dorpsbelang Folsgeare: Martje Grafhorst 06-16048222

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.