Bedrijventerrein Hemmen III

De plannen voor het nieuwe bedrijventerrein bij Sneek, Hemmen III, liggen vanaf 5 maart ter inzage tot 15 april. Door de aanleg van Hemmen III schuift de industrie van Sneek een eind op richting Folsgeare. Samen met het dorp heeft dorpsbelang de afgelopen jaren de ontwikkelingen op de voet gevolgd en zijn er vele gesprekken gevoerd met de betrokken medewerkers van de gemeente. In de huidige plannen, waar ook een nieuw aan te leggen bufferstrook als afscheiding tussen het terrein en het aanzicht vanuit het dorp bij hoort, zijn een groot aantal ingebrachte zienswijzen vanuit het dorp verwerkt.

Mocht u inzage willen hebben in de stukken dan kan dat via de site van gemeente Súdwest-Fryslân. Een andere mogelijkheid is een mail te sturen naar dorpsbelangfolsgeare@gmail.com. U krijgt dan de stukken in uw persoonlijke digitale postbus.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.