Algemene ledenvergadering dorpsbelang Folsgeare

Vanwege corona kon vorig jaar ( 2020) de algemene ledenvergadering  van dorpsbelang Folsgeare niet doorgaan.

Aangezien de huidige omstandigheden nog steeds niet hoopvol zijn, heeft het bestuur besloten om de vergadering dit jaar online te organiseren  op 23 april.  Mocht u deze vergadering bij willen wonen, dan kunt u zich aanmelden op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com. U ontvangt dan t.z.t. de vergaderstukken via de mail en een link om in te loggen voor deze meeting.

We hopen uiteraard op een grote deelname.

Voorwaarde voor deelname is uiteraard dat van deelnemers het mailadres bekend is bij het bestuur. Veel  Folsgearsters hebben inmiddels n.a.v. onze flyer-actie deze informatie met het bestuur gecommuniceerd. Heeft u dat nog niet gedaan ,maar wilt u wel deelnemen aan  de vergadering, dan kunt u alsnog uw mailadres aan ons doorgeven.

Mocht u niet over internet beschikken maar wilt u wel graag de stukken bekijken, laat u dat dan weten bij één van de bestuursleden. Wij zorgen dan dat u een geprint exemplaar van de stukken thuis ontvangt.

Bonne van der Valk

Wim Nijman

Hans van Nieuwenhuijsen

Martje Grafhorst,

Wytske Heida

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.