Koninklijke onderscheiding

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn maandag 26 april elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijden de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Jannewietske de Vries ging op pad om de betrokken inwoners uit naam van de koning een lintje op te spelden.

Eén van de lintjes was bestemd voor onze dorpsgenoot Johan Pieter Koopmans.

Dhr. Koopmans is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, hij kreeg de onderscheiding vanwege diverse vrijwillige activiteiten:

Zo heeft dhr. Koopmans  zich jarenlang ingezet voor Duikvereniging Moby Dick in Sneek. Hij is vanaf 1995 voorzitter, organisator en beheerder van het clubhuis. Daarnaast is hij sinds 2016 initiatiefnemer, coördinator en vrijwilliger bij de introductie van de duiksport aan leerlingen van de RSG Magister Alvinus. Bovendien behoort hij vanaf 2017 als organisator, coördinator en lid tot het kernteam ‘Skjin Wetter’ van Friese Milieu Federatie.

Het bestuur van dorpsbelang Folsgeare is van mening dat deze bijzondere gelegenheid een felicitatie waard is. Dhr. Koopmans was blij verrast toen Martje Grafhorst en Wytske Heida voor de deur stonden met een mooi boeket en de fotocamera in de aanslag.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.