Dodenherdenking

Net als vorig jaar, was ook deze 4 mei sprake van een sobere Dodenherdenking. Publiek was niet welkom bij de plechtigheid bij de Hoanne.

Na het spelen van The Last Post en twee minuten stilte, werd er door het 4 mei comité een krans gelegd namens de gemeente Súdwest Fryslân. Aansluitend werd door dorpsbelang Folsgeare een krans gelegd, waren er bloemen van 3 leerlingen van de scholen van Nijland en IJsbrechtum en doarpsrounte IJsbrechtum en Oranjevereniging Nijland legden een bloemstuk aan de voet van de Hoanne.

Na afsluitende woorden van de ceremoniemeester en de uitgesproken hoop volgend jaar weer op de vertrouwde manier de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te mogen gedenken, kwam er een einde aan de korte maar stijlvolle ceremonie.

krans van dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.