Verkeer op de Monumentwei

Beste dorpsgenoten,

De belangrijkste toegangsweg van en naar ons dorp – de Monumentwei – is een drukke 60 km/u weg, dat zal eenieder vast niet zijn ontgaan…

Gemotoriseerd verkeer, schoolgaande kinderen op de fiets en zeker in deze Corona tijd veel wandelaars die de buitenlucht en ruimte opzoeken. Dit, mede gezien het gebrek aan een betere alternatieve wandelroute in of rondom ons dorp.

Al deze verkeersbewegingen op de relatief smalle weg zorgen naast hinder, met grote regelmaat ook voor gevaarlijke situaties. Om deze reden heeft ons dorpsbelang al diverse jaren bij de gemeente aangedrongen op een van de hoofdrijbaan gescheiden voet- of fietspad. Tot op heden is dat helaas door de gemeente SWF niet gehonoreerd.

Ondergetekende ontving (privé & beroepshalve) van verschillende dorpsbewoners de afgelopen jaren klachten over de veiligheid op de Monumentwei en zelf heb ik ook deze ervaringen.

In overleg met het bestuur van dorpsbelangen Folsgeare heb ik een actie op touw gezet om het collectief ervaren veiligheidsprobleem aan te pakken. Een paar van de acties die zijn uitgezet:

  • Veilig Verkeer Nederland is gezien de problematiek akkoord bevonden om een tweetal metingen te gaan doen middels een zogenaamde meetkast. Deze kast heeft gedurende 1 week aan een boom op de Monumentwei gehangen en 24/7 metingen gedaan van de verkeer intensiteit en gemeten snelheden ter plaatse. Deze grijze meetkast REGISTREERT overigens uitsluitend de diverse verkeersbewegingen en gegevens. Er zitten GEEN consequenties aan !! Op korte termijn zal ook een meting gaan plaatsvinden op het wegvak Monumentwei tussen de Ingenawei bij het monument en het viaduct.
  • Jammer genoeg hebben – vooralsnog onbekenden – gemeend de kast te moeten molesteren door er tegenaan te trappen. Zinloos, want de kasten zijn hufterproof gemaakt en meten dus gewoon door…
  • Daarnaast zijn er inmiddels een 2 – tal snelheidscontroles gehouden door het team Verkeer van de politie basisteam Sneek en er zullen nog een paar gaan plaatsvinden.

Al deze – meet – gegevens zullen worden gebundeld en zullen samen met nog 1 of 2 nieuwe acties hopelijk gaan leiden tot daadwerkelijke actie vanuit de gemeente SWF.

Mochten er vanuit het dorp meer / andere ideeën zijn dan horen we (dorpsbelangen of ondergetekende) dat graag natuurlijk !!

Zo bent u ook even op de hoogte van het hoe en waarom, waarbij het verzoek komende tijd een beetje extra op te letten en eventueel afwijkend gedrag / vandalisme te melden.

We houden u op de hoogte.

Mvg,

Nic Westrik

Ekers Ein 13

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.