Smederij van Folsgeare

Tot 1964 had Folsgeare een smederij. Deze bevond zich op Tsjaerddyk 40. Maakt dit nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje op www.dorpscanon.nl.

de smederij in 1916