Laatste keer ophalen oud papier

Vrijdag 25 juni werd voor de laatste keer het oud papier in Folsgeare opgehaald. De afgelopen jaren werd dit gedaan door vrijwilligers vanuit de verschillende verenigingen in ons dorp. De gemeente neemt voortaan deze taak over. Elk huishouden krijg binnenkort een blauwe container thuisbezorgd die met regelmaat zal worden geleegd. De exacte data zijn te vinden op de afvalkalender van de gemeentelijke website.

Hoewel de huidige oud papier prijzen omhoog gaan, maken de hoge kosten van de container en de verwerking van het papier dat het niet meer rendabel is om (zelf) als dorp het papier in te zamelen. We kunnen nu nog gebruik maken van de beëindigingsregeling van de gemeente. Na afloop van deze regeling moet er geld bij i.p.v. dat het wat oplevert. De opbrengst van de beëindigingsregeling wordt de komende jaren verdeeld onder de verenigingen.

Helaas verdwijnt een jarenlange traditie. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om er steeds weer voor te zorgen dat het papier werd opgehaald. Hiervoor hartelijke dank.

Dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.