Enquête verkeer

Vandaag, maandag 28 juni, heeft  u een formulier met een enquête van de werkgroep verkeer van dorpsbelang Folsgeare door de brievenbus gekregen.

Waarom deze enquête?

Met regelmaat bereiken ons geluiden dat er in en rond het dorp veel te hard wordt gereden. Dit levert met regelmaat vervelende of gevaarlijke situaties op. Om het bij de gemeente Súdwest Fryslân hard te kunnen maken dat er serieuze problemen zijn m.b.t. het verkeer  en dat er hoognodig maatregelen moeten worden genomen,  is het nodig om te komen met feiten.

We hopen daarom dat veel inwoners de enquête zullen invullen. Dit kan door gebruik te maken van bovengenoemd formulier.

Het is ook mogelijk de enquête digitaal in te vullen, via de link https://forms.office.com/r/P2Jik00ZA6

werkgroep verkeer

dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.