Dorpscanon

foto: uitgeverij van der Meulen bv Sneek

Bovenstaande foto is van Tsjaerddyk 34, gemaakt rond 1930.

Meer weten? Kijk dan op de site van de dorpscanon bij de canon van Folsgeare.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.