Beste dorpsgenoten

Het is een goede gewoonte  dat Dorpsbelang  eens per jaar een bijeenkomst organiseert voor de nieuwe inwoners, met de bedoeling informatie te bieden over wat het dorp te bieden heeft. Welke verenigingen zijn er, wat speelt er in het dorp, waar houdt Dorpsbelang zich mee bezig, zomaar een paar onderwerpen waar tijdens deze bijeenkomst aandacht voor is.

U zult begrijpen dat deze avond vanwege corona vorig jaar niet gehouden is.

Hoewel we nog steeds te maken hebben met corona, willen we toch een avond voor onze nieuwe dorpsbewoners organiseren. Diegene  die nog maar kort in het dorp wonen, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Echter, ook als u al lang(er) in het dorp woont en belangstelling heeft voor de activiteiten, bent u natuurlijk van harte welkom.

De avond zal worden gehouden op  8 oktober in het dorpshuis, aanvang 20.00 uur.

Dorpsbelang Folsgeare  nodigt de verenigingen van het dorp uit, om iets te vertellen over hun activiteiten. Uiteraard is er die avond ook ruim gelegenheid om vragen te stellen over zaken die u  opvallen  in het dorp.

Om enig idee te hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zouden we graag willen dat u zich digitaal aanmeldt via het mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:  dorpsbelangfolsgeare@gmail.com.  Graag met vermelding van naam, adres  en het aantal personen waarmee  u denkt de avond bij te zullen wonen.

Dorpsbelang Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.