Verkeersveiligheid Folsgeare


In oktober zijn de resultaten van de gehouden enquête over verkeersveiligheid in het dorp bekend. We hebben dan een beeld hoe onze dorpsgenoten denken over de verkeersveiligheid en komen met de belangrijkste resultaten bij u terug. Ook gaan we met de wethouder een gesprek voeren over de uitkomsten.
Helaas zijn onlangs de extra 30 km bordjes aan de Tsjaerddyk vervreemd. Een jongeman is gezien met de bordjes aan zijn fiets maar hij kon niet meer worden aangesproken op zijn domme actie. Het neemt niet weg dat de maximale snelheid in het dorp nog altijd 30 km. is.

Verkeerscommissie Folsgeare

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.