Geslaagde kennismaking

Vrijdag 8 oktober vond in ons dorpshuis een kennismakingsavond plaats met nieuwe bewoners van Folsgeare.  Rond de 20 personen hadden gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging van dorpsbelang om aanwezig te zijn.

Onder genot van een kop koffie / thee of limonade gaven, in willekeurige volgorde, stichting dorpshuis, de biljartclub, de jeu de boules club, de toneelvereniging, het shanty koor, de kerk, de kaatsvereniging, de vogelwacht, de A.C.  en uiteraard dorpsbelang zelf informatie over datgene waar ze mee bezig zijn.

Vanuit dorpsbelang werd gewezen op de website van het dorp:  https://folsgeare.nl/ , op de dorpscanon van Folsgeare waar met regelmaat nieuwe vensters over het dorp op verschijnen: https://www.dorpscanon.nl/  en werd aandacht gevraagd voor de AED training die op dinsdag 9 november zal worden gehouden. Fijn dat na afloop van het officiĆ«le gedeelte er twee spontane aanmeldingen kwamen voor  deze training.

Omstreeks 22.00 uur kon de voorzitter van dorpsbelang Hans Nieuwenhuijsen de avond afronden. We kijken terug op een positieve avond die informeel nog wel eventjes gezellig door ging.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.