Dorpscanon: De Tempel van Folsgeare

Een tempel in Folsgeare??? Zo werd het gebouw genoemd dat heeft gestaan op de plaats waar nu Anne en Eelkje van Dalfsen wonen. Op de website www.dorpscanon.nl de historie van dit bijzondere gebouw.

Direct naar het venster?

https://www.dorpscanon.nl/lemma/de-tempel-van-folsgare-49754

links de Tempel aan de Tsjaerddyk

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.