Dorpscanon: Strûpenkeal

Na het wijzigen van het systeem op www.dorpscanon.nl was de tekst over Strûpenkeal niet meer leesbaar. Aangezien er nog een andere tekst over de terp was, zijn beide teksten nu samengevoegd tot één geheel.

https://www.dorpscanon.nl/lemma/de-terp-strupenkeal-38

de boerderij op Strûpenkeal rond 1900

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.