Vooraankondiging

De Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Folsgeare zal worden gehouden op 20 mei 2022.

Houdt u deze datum alvast vrij??

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.