Agenda ALV op 20 mei

Agenda : Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen te Folsgare

Vrijdag 20 mei 2022

Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

1          Opening.     

2          Vaststellen agenda

3          Notulen jaarvergadering van 23 april 2021. Ter inzage via de website.

4          Jaarverslag 2021 secretaris dorpsbelang. Ter inzage via website

5          Jaarverslag 2021 penningmeester

6          Verslag kascommissie: Annie Walsma ( 2e keer) en Rinske Rypma

Benoemen nieuwe kascommissie

7          Wijziging statuten

8          Projecten Ondernemersfonds

9          Mededelingen van het bestuur

10        Verslag activiteitencommissie 2021

11        Verslag kascommissie: Martje Grafhorst ( 2e keer) en Yke Schouwstra

Benoemen nieuwe kascommissie

12        Verslag Stichting Dorpshuis 2021

13        Verslag kascommissie: Baukje Atsma ( 2e keer) en vacant  

Benoemen nieuwe kascommissie      

14        Rondvraag

15        Pauze

16        Dorpsarchief / dorpscanon

Bauke Folkertsma van DeeEnAa uit Joure vertelt over het opzetten van een eigen dorpsarchief. Hoe zet je dit op? Wat moet daar in? Wat komt er allemaal bij kijken?

Bauke heeft dit project opgezet en kan ons er heel veel over vertellen.

16        Sluiting

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.