Van de secretaris: jaarverslag 2021

2021 is wederom een jaar dat in het teken staat van de Coronapandemie. Hierdoor zijn er weinig activiteiten. We hebben voor dit jaar dan ook geen Himmeldei gepland. De bijeenkomsten moeten nog steeds gedeeltelijk digitaal worden gehouden. Dit geldt ook voor de algemene ledenvergadering. Gelukkig gaat dit zonder al te veel horten en stoten. Dit jaar hebben we als bestuur afscheid genomen van Leentje Witteveen en Bonne van der Valk. Bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

We krijgen er gelukkig een nieuw bestuurslid bij, Yke Schouwstra. Welkom Yke.

Er wordt een nieuwe AED kast geplaatst in februari. Deze wordt ons aangeboden door Harry Lautenbach en Geertje Tijsma. Harry gaat het onderhoud van de AED ook verzorgen. Hiervoor zijn wij hem natuurlijk heel erg dankbaar.

De bestuursleden van dorpsbelang hebben verschillende webinars bijgewoond. Vooral de webinars die iets te maken hadden met wonen waren in trek. Omdat het wonen in het dorp een terugkerend item is, heeft dorpsbelang een enquête gehouden over de woningbehoeftes in ons dorp.

In dit jaar waren ze ook druk bezig met de aanleg van glasvezel in en om het dorp.

We hebben in april de brochure Landschapspark Folsgeare digitaal overhandigd aan wethouder Erik Faber. De brochure is door hem en andere raadsleden positief  ontvangen.

Dit jaar wordt er wederom een sobere 4 mei herdenking georganiseerd bij het monument de Hoanne.  Helaas is het nog niet mogelijk om dit met publiek te doen.

In juni halen de verenigingen voor het laatst het oud papier op. Daarna heeft iedereen een blauwe container gekregen en wordt het papier regelmatig opgehaald door de gemeente.

Er wordt een verkeerscommissie opgericht. Deze commissie gaat bezig met een aantal punten in ons dorp waar overlast wordt ervaren van de snelheid van het verkeer. Er worden metingen gedaan om zo de snelheid in kaart te brengen. Ook wordt er een enquête gehouden in het dorp omtrent de verkeersveiligheid in het dorp.

We hebben in oktober weer een avond voor nieuwe bewoners georganiseerd. Dit natuurlijk in samenwerking met de verenigingen uit het dorp. Bedankt voor jullie hulp.

De trainingen voor de AED gaat Harry verzorgen. Dit kon dit jaar in november wel gewoon fysiek doorgaan. Er was een mooie opkomst.

In november kregen we van de gemeente zakken met bloembollen vanwege het 10 jarige jubileum van de gemeente. De bollen zijn tegenover het Jop rondom de bomen geplant en bij het monument de Hoanne. Dit voorjaar is de bloemenvreugde al zichtbaar.

Verder hebben we ons dit jaar  intensief bezig gehouden met de stand van zaken omtrent de Hemmen 3, de mogelijke komst van een zonneweide en de komst van de geitenhouderij in Oosthem. Voor dit laatste item hebben we samen met Dorpsbelang Oosthem bezwaar aangetekend bij de gemeente vanwege de mogelijke risico’s op de volksgezondheid. Het bezwaar is niet toegekend. De dorpsbelangen laten het hierbij.

Voor volgend jaar hopen we op een voorspoediger en gezonder jaar voor iedereen. Een jaar waarin we elkaar weer meer kunnen ontmoeten.

Martje Grafhorst

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.