Wijziging statuten

Vanwege de wet WBTR moeten de statuten van dorpsbelang worden aangepast.

De notaris heeft ons de concept statuten doen toekomen. Leden die hun mailadres aan dorpsbelang hebben doorgegeven, hebben dit document reeds in hun postbus ontvangen.

Bent u lid en wenst u ook inzage in dit document, stuurt u dan een mailtje naar: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.