Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

4-mei herdenking:
De 4-mei herdenking bij de Hoanne was een gedenkwaardig moment dit jaar. Nadat we twee jaar achter elkaar een sobere herdenking zonder publiek hebben gehad, stroomden de inwoners van de vier dorpen nu naar het monument. Naar schatting waren er 350 personen aanwezig. Voor het eerst konden alle aanwezigen na afloop van de ceremonie in defilé langs het monument. Bijna iedereen maakte hier gebruik van. Naast de kransen werden er veel bloemen neergelegd.

krans gemeente SWF
krans Dorpsbelang Folsgeare

Verkeerssituatie viaduct Nijland:
Enkele bestuursleden van dorpsbelang hebben bij het viaduct in Nijland, waar onze schoolkinderen dagelijks langs fietsen, samen met de gemeente gekeken wat de beste oplossing is om de situatie veiliger en overzichtelijker te maken. Dat is gelukt. De gemeente gaat er verder mee aan de slag en de uitvoering zal niet al te lang op zich laten wachten.  

Bijeenkomst over mogelijke woningbouw in Folsgeare:

Op 12 mei jl. spraken op initiatief van Dorpsbelang verschillende bewoners samen met 2 ambtenaren over de eventuele woningbouw in Folsgeare. Woningbouw is wellicht mogelijk, maar uitgangspunt is wel dat het woningen op initiatief van de inwoners en voor de inwoners van Folsgeare worden.
Aan tafel werd gesproken over woningen voor jongeren en ouderen. Ook werd een gedachte over duurzame woningen gepresenteerd. Deze woningen kunnen flexibel worden ingericht en zijn daardoor ook passend voor de beide doelgroepen.
Afgesproken is dat er door enkele bewoners met ouderen en jongeren verdere gesprekken zullen worden gevoerd om te kijken of er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om een project te starten.

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar onderstaand mailadres van Dorpsbelang.

Jaarvergadering Dorpsbelang:
De jaarvergadering ligt weer achter ons. De wijziging van de statuten komen in een volgende ledenvergadering aan bod, omdat er nu te weinig leden aanwezig waren om de wijzigingen in stemming te brengen.
Wim Nijman en Martje Grafhorst hebben te kennen gegeven dat komend seizoen het laatste seizoen is dat ze bestuurslid zijn. We gaan op zoek naar nieuwe bestuursleden. Is het iets voor jou? Kom eens informeren bij een van de bestuursleden.  

Een boeiend verhaal hoorden we van Bauke Folkertsma. Hij is gespecialiseerd in het verzamelen en ordenen van de geschiedenis van een dorp. Hij heeft daartoe de zogenaamde dorpscanon in het leven geroepen. We hopen binnen niet al te lange tijd een informatiebord te plaatsen in het dorp waar de geschiedenis zichtbaar wordt gemaakt. Wil je de dorpscanon van Folsgeare zien? Kijk dan op: https://www.dorpscanon.nl/dorpscanon/dorpscanon-van-folsgeare  Zeer de moeite waard!

Training re-animeren:
Wederom was er een succesvolle trainingsavond inzake reanimeren. Met de vorige training erbij zijn er nu 27 inwoners van Folsgeare die de training hebben doorlopen en een certificaat op zak hebben. Daar mogen we als dorp dankbaar en trots op zijn. Al hopen we natuurlijk dat de keren dat er gereanimeerd moet worden gering zullen zijn. Dank aan onze dorpsgenoot Harry Lautenbach voor zijn tomeloze inzet. Volgend jaar maar weer Harry!! Op onze website staan enkele foto’s van de training.

Bufferzonegroep:
Op 2 juni komt de bufferzonegroep weer bij elkaar om samen met de gemeente te overleggen hoe de bufferstrook er uit kan komen te zien en wat de mogelijkheden zijn rond de herbestemming van de boerderij Carpe Diem.

Afscheid wethouder Faber:
Wethouder Erik Faber is gedurende zijn aanstelling onze contact-wethouder geweest. De samenwerking met hem heeft het bestuur als prettig ervaren. Hij neemt nu afscheid als wethouder, maar ook als raadslid. Op 9 juni nemen we afscheid van hem. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt als contact-wethouder.

Nieuwsbrief Dorpsbelang en mailadres:
Bijna elke week verschijnt er wel een bericht op de website van Folsgeare. Indien dat het geval is, wordt er op woensdag een nieuwsbrief verzonden met de laatste berichten. Zo hoeft u niets te missen!
U kunt zich voor deze nieuwsbrief zelf aanmelden op de website: https://folsgeare.nl

( Opmerking:  geen nieuws in een bepaalde week, geen nieuwsbrief)

Vragen  voor Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.