Bijeenkomst over mogelijke woningbouw in Folsgare

Op 12 mei jl. spraken op initiatief van Dorpsbelang verschillende bewoners samen met 2 ambtenaren over de eventuele woningbouw in Folsgare. Woningbouw is wellicht mogelijk, maar uitgangspunt is wel dat het woningen op initiatief van de inwoners en voor de inwoners van Folsgare worden.

Aan tafel werd gesproken over woningen voor jongeren en ouderen. Ook werd een gedachte over duurzame woningen gepresenteerd. Deze woningen kunnen flexibel worden ingericht en zijn daardoor ook passend voor de beide doelgroepen.

Afgesproken is dat er door enkele bewoners met ouderen en jongeren verdere gesprekken zullen worden gevoerd om te kijken of er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om een project te starten.

Ben je ook geïnteresseerd dan kun je in contact treden met;

Alida Breeuwsma inzake jongeren, Marjo Huisman inzake ouderen, Dominique Does inzake duurzame woningen, Reind Fokkens inzake gemeentelijke zaken en Wim Nijman inzake Dorpsbelang

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.