Berichten van dorpsbelang Folsgeare

Preventieavond:
Vrijdag 7 oktober a.s
. staat Folsgeare in het teken van inbraakpreventie en cyberpreventie. Hoe inbraakgevoelig is mijn woning? Valt mijn wifi te kraken? ’s Avonds wordt in het dorpshuis de balans opgemaakt hoe het met inbraak- en cyberpreventie gesteld is in Folsgeare. Er is inmiddels een uitgebreide flyer huis aan huis bezorgd. De flyer is ook te vinden op onze website en Facebook.  

Woningbouw Wallemadyk:
Alida Breeuwsma heeft op 27 september samen met jeugdigen uit het dorp en gemeente SWF gesproken over de mogelijkheden voor de jeugd om in het dorp te kunnen blijven wonen. Vanuit dorpsbelang ondersteunen we dit van harte. Mogelijk dat we op de ledenvergadering verdere bijzonderheden hierover zullen bespreken.
Dominique Does en Marjo Huisman bereiden een uitgebreide huis aan huis enquête voor over de woonwensen in Folsgeare. Het is de bedoeling dat ze bij alle huishoudens  in het dorp langskomen. Ook dit heeft de steun van dorpsbelang.

Bufferzonegroep:
De eerste spades voor het bedrijventerrein de Hemmen 3 zijn inmiddels de grond ingegaan. Dat betekent dat er ook snel met de inrichting van de bufferstrook en zone (landschapspark) wordt begonnen. Op 21 september hebben de bufferzonegroep en dorpsbelang met de wethouders Dam en Rietman overlegd over de komende ontwikkelingen m.b.t. de bufferzone/ het landschapspark. Dorpsbelang staat positief tegenover de plannen van enkele dorpsbewoners om een dorpstuin  te beginnen in de buurt van Abma’s pleats.  Op de aanstaande extra ledenvergadering komen we terug op de ontwikkelingen rond het landschapspark.

Gerben Rypma Stifting:
Op 22 oktober a.s. organiseert de Gerben Rypma Stifting een culturele kuiertocht langs Abma’s Pleats, Carpe Diem, Strûpenkeal en de Melledyk (Mieddyk). Meer informatie: www.gerbenrypma.nl

Yn ‘e kunde komme mei (kennis maken met) wethouder Michel Rietman, onze contactwethouder, kan op 26 oktober a.s. om 16 uur. De wethouder maakt kennis met het dorp en wordt bijgepraat over ontwikkelingen die spelen. We gaan het in ieder geval hebben over het landschapspark, verkeersproblemen en woningbouw. De wethouder staat ook open voor vragen vanuit het dorp. Dus wie iets te vragen heeft, dan graag contact opnemen via onderstaand mailadres.

Extra ledenvergadering Dorpsbelang:
Op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur zal er een extra ledenvergadering worden gehouden.. Tijdens deze ledenvergadering zullen de gewijzigde statuten van onze vereniging in stemming worden gebracht. De oude statuten waren sterk verouderd en voldeden niet meer aan de huidige eisen. We kunnen nu weer lang vooruit. Er komen daarnaast  andere actuele zaken aan de orde. Wilt u vooraf inzage in de vernieuwde statuten? Stuur even een mailtje naar dorpsbelang.

Vragen  voor dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen via dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.