Mieddyk

PERSBERICHT
Leeuwarden, 3 oktober 2022

Wandelpad Mieddyk in Folsgare twee weken afgesloten door werk aan waterkering

Vanaf maandag 10 oktober 2022 gaat Wetterskip Fryslân aan de slag met de waterkering langs de Folsgearster Opfeart in Folsgare. Met het verbeteren van de kering over een lengte van ongeveer 150 meter voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast beperkt. Tijdens de werkzaamheden is het wandelpad op de kering langs de Mieddyk ongeveer twee weken afgesloten voor publiek.

Nieuw wandelpad
Aannemer Jelle Bijlsma voert het werk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De kering wordt met gemiddeld 20 centimeter grond opgehoogd en het bovenste deel (de kruin) wordt 2,5 meter breed gemaakt. Er wordt een nieuwe halfverharding aangebracht voor het wandelpad. Het nieuwe pad is op 24 oktober weer toegankelijk voor wandelaars.

Wat is een waterkering?
In het werkgebied van Wetterskip Fryslân liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.


Verbeteren waterkeringen
Het werk aan de waterkering in Folsgare is onderdeel van een groter project ‘Verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving’. Het waterschap controleert eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat diverse waterkeringen op allerlei locaties in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt.

Wetterskip Fryslân verbetert de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project verbeteren waterkeringen Sneek en omgeving  op: www.wetterskipfryslan.nl/sneekenomgeving.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.