Tweede extra ledenvergadering Dorpsbelang Folsgeare

Vandaag, 28 oktober, was de extra ledenvergadering van Dorpsbelang Folsgeare, met als belangrijkste agendapunt de goedkeuring van de vernieuwde statuten.

Helaas bleek dat niet het vereiste aantal leden aanwezig was om over deze statuten te kunnen stemmen. Er is daarom een nieuwe, tweede, vergadering uitgeschreven op maandag 7 november, aanvang 19.00 uur in dorpshuis Yn’e Lijte. Folsgeare

Het enige agendapunt is dan de stemming voor de vernieuwde statuten.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.