Bijeenkomst over woningbouw 20-12-2022

Afgelopen dinsdag was er een vervolg bijeenkomst in het dorpshuis over mogelijke woningbouw aan de Wallemadyk.

Eerder al in mei was de aftrap genomen door de gemeente en inwoners van ons dorp. Daar is toen afgesproken dat de gemeente met inwoners van ons dorp in gesprek zou gaan om de woonwensen in ons dorp in beeld te krijgen. Inmiddels was er al een uitgebreid gesprek geweest met jongeren uit ons dorp. En was er een aantal dorpsbewoners actief geweest met het huis aan huis enquêteren van de medebewoners over hun woonwensen.

Deze bijeenkomst stond in het teken van verdere afstemming en de presentatie van de bevindingen uit de enquête.

Namens de gemeente waren de 2 contactambtenaren Jan Provoost en Reind Fokkens aanwezig en 20 dorpsbewoners.

Nadat Hans Nieuwenhuijsen iedereen welkom had geheten nam Reind het woord en vertelde over de afgelopen periode wat er inmiddels gedaan was. We zitten nu in een voorbereidingsfase en daarbij hoort de inventarisatie van de woonwensen van de inwoners van Folsgare. Het gesprek met de jongeren heeft hij bijzonder gewaardeerd. De jongeren hadden er veel energie in gestoken. Jan vertelde vervolgens over het beleid van de gemeente en de projectplanning.

Vervolgens presenteerde Dominique Does de uitkomsten van de enquête die zij met Marjo, Anita, Bauke en Jurgen deur aan deur hadden gedaan. In totaal hebben ze bij 78 adressen de enquête af kunnen nemen! Er is daardoor een goed beeld opgehaald van de woonwensen in het dorp.

Na de nodige vragen en toelichtingen is er afgesproken dat er in het voorjaar weer een terugkoppeling komt vanuit de gemeente en dat de bewoners aan de Wallemadyk nog eens extra in gesprek zullen gaan met de gemeente.

Een planning met de nodige voorbehouden liet zien dat er op zijn vroegst in 2025 sprake kan zijn van nieuwbouw. Het is een project met veel uitdagingen in een bijzondere tijd!

De middag werd door Hans onder dankzegging aan iedereen afgesloten.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.