AED training

Dinsdag 14 maart vond de eerste van drie AED trainingen plaats in het dorpshuis van Folsgeare. Er hadden zich 9 deelnemers aangemeld, die onder vakkundige leiding van Harry Lautenbach aan het oefenen zijn geweest met reanimeren en het werken met een AED. Ook het reanimeren van kinderen en baby’s werd onder de aandacht gebracht.

Het is dit jaar voor het eerst dat ook inwoners van Easthim en Abbegea mee kunnen doen aan de trainingen van Harry. De volgende avond is op 21 maart in Yn’e Lijte in Folsgeare, de derde en laatste avond is in het Himsterhûs in Easthim. Alle avonden beginnen om 19.30 uur, inloop om 19.15 uur.

Mocht u nog mee willen doen aan deze reanimatie trainingen dan kunt u zich voor één van beide avonden aanmelden op dorpsbelangfolsgeare@gmail.com, dorpsbelangoosthemnijesijl@gmail.com of secretariaat@abbegea.frl.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.