Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Herhaalde oproep!!
Gezocht: nieuwe bestuursleden Dorpsbelang!!

Martje Grafhorst en Wim Nijman zijn bezig aan hun laatste seizoen als bestuurslid van Dorpsbelang Folsgeare. Het bestuur is hard op zoek naar vervangers voor Wim en Martje.  
Wellicht heeft u er weleens bij stil gestaan wat u kunt betekenen voor ons mooie dorp. Bestuurslid worden zou hiervoor een zinvolle bijdrage kunnen zijn. Er zijn diverse onderwerpen en kwesties waar we ons als dorp sterk voor maken. Dit alles om de leefbaarheid van Folsgeare te verbeteren. 
Het is belangrijk voor Folsgeare dat ons bestuur op volle sterkte kan blijven functioneren!  Informeer eens bij een van de bestuursleden wat je mag verwachten als bestuurslid van Dorpsbelang. Of stuur een mail naar ons mailadres.

Woningbouw Wallemadyk en Landschapspark:
Over deze beide zaken zijn we in afwachting van een antwoord van de gemeente. Op 21-02 is er in het college van B&W overleg geweest over het landschapspark.

Bushaltes A7:

De nieuwe bushokjes zijn geplaatst. Het zijn moderne bushokjes geworden, compleet met verlichting, gevoed door een zonnepaneel op het dakje. Mooi dat busreizigers nu weer beschutting hebben bij het wachten op de bus. We zijn Maria Del Grosso, journalist bij de Leeuwarder Courant, dankbaar dat ze veel aandacht heeft besteed in de krant over deze bushaltes. Nu nog meer aandacht voor de toegankelijkheid, want dat laat ook wel te wensen over.

Himmeldei 2023/ NL-Doet:
Het lijkt ons leuk om er dit jaar een productieve maar ook gezellige dag van te maken: gezamenlijk klussen doen en gezamenlijk koffie drinken maar ook een gezamenlijke lunch met soep en broodjes.
Als Dorpsbelang hebben we al wat ideeën. Voor het dorp kan dit een hele mooie dag worden waarbij we ons met z’n allen in kunnen zetten. Graag ideeën en aanmelding via ons mailadres. We organiseren deze dag op 18 maart a.s. Zegt het voort, en meld je aan via het mailadres hieronder!!

Vlaggenmast kerktoren:
Onlangs is er een inspectie geweest van de vlaggenmast door Monumentenstichting SWF, eigenaar van de kerktoren. Daarbij is geconstateerd dat de vlaggenmast eigenlijk niet meer voldoet aan de eisen die er aan gesteld moeten worden. Met name de aantasting door houtworm maakt de mast ondeugdelijk en kan er voor zorgen de mast afknapt tijdens het vlaggen. We wachten af wat de Monumentenstichting gaat besluiten over vervanging. Het is nog ongewis of er met de komende feest- en gedenkdagen gevlagd kan worden vanaf de kerktoren.

AED-training:
Elders in deze uitgave van Kontakt is informatie te vinden over de komende AED-trainingen. Wederom is onze dorpsgenoot Harry Lautenbach bereid gevonden deze training op zich te nemen. Dit keer ook voor deelnemers uit Oosthem en Abbega. Veel dank Harry!

Algemene ledenvergadering
Op 24 maart organiseren wij een algemene ledenvergadering.  Na de gebruikelijke agendapunten presenteert  de Energie Coöperatie Folsgare een boeiend plan: “Hoe kunnen we realiseren dat Folsgeare energieneutraal wordt?”. De kansen en mogelijkheden hierop worden aan het dorp voorgelegd.

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Kijk op folsgeare.nl 

Kennismakingsavond nieuwe dorpsbewoners:
Op 11 april organiseert dorpsbelang een avond voor nieuwe inwoners van Folsgeare. Daarbij kunnen verenigingen en organisaties in het dorp zich presenteren aan de nieuwe inwoners. Maar als u al wat langer in ons dorp woont en toch wat meer wilt weten over wat voor activiteiten er zijn in het dorp, dan bent u ook van harte welkom.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.