Berichten van Dorpsbelang Folsgeare

Doe een M.O.R.(melding openbare ruimte): Van tijd tot tijd krijgen bestuursleden van dorpsbelang te horen dat er ergens in het dorp door de gemeente iets niet goed wordt onderhouden of er zijn vernielingen gepleegd in de openbare ruimte. Voor dit soort zaken heeft  de gemeente SWF op haar website de mogelijkheid om hier een melding over te doen. Dus hierbij het verzoek aan inwoners van Folsgeare om zelf een melding bij de gemeente te doen. Hoe meer meldingen hoe beter. Voor jullie gemak staat er op folsgeare.nl een snelkoppeling naar de betreffende website van de gemeente SWF. 

Vlaggenmast kerktoren: Voor de zomervakantie is er een crowdfundactie gestart voor een nieuwe Nederlandse vlag voor op de kerktoren. Op onze website is dit kenbaar gemaakt. De oude vlag is versleten en moet vervangen worden. Er zijn al meerdere giften gedaan. Of dit de kosten dekt maken we in de loop van september bekend. Volg de ontwikkelingen op onze website.

Landschapspark:
Als bestuur hopen we dat er snel vanuit de gemeente een projectregisseur wordt aangesteld, zodat er vaart gemaakt kan worden met de bufferstrook, de dorpstuin, duurzaam beheer landerijen en herbestemming Carpe Diem.

Opknapbeurt Gara-Nijs:
Gara-nijs, het mededelingenbord aan de Skeender, is deze zomer fraai opgeknapt door Sicco Boonstra. Gara-nijs ziet er weer als nieuw uit en kan weer jarenlang mee. Veel dank Sicco. Dankzij Mario Grims is het bord weer stevig verankerd aan de palen.

De historie van Folsgeare in beeld: In het JOP hangt een groot informatiebord over de geschiedenis van Folsgeare. De moeite van het bekijken waard. Daarnaast is het eerste minibord opgehangen op het oorlogsmonument de Hoanne in Tjalhuizum. Het is de bedoeling dat er her en der in het dorp meerdere minibordjes komen op plekken met historische waarde.

Pluktuin op het kerkhof:
De pluktuin op het kerkhof staat momenteel in volle bloei. Dankzij de groencommissie is deze fraaie tuin gerealiseerd. Op onze website staan mooie foto’s van de pluktuin, gemaakt door Wytske Heida. Maar het is zeker de moeite waard om er zelf een kijkje te nemen.

Woningbouw Wallemadyk:
Er is een toezegging van de gemeente dat ze op korte termijn langskomen met de uitwerking van de plannen. Dit is dan bedoeld voor de diract aanwonenden van de Wallemadyk.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.