Informatiemiddag / – avond m.b.t. bufferstrook Hemmen III

Jarenlang wordt er al gesproken over een bufferstrook langs het nieuwe bedrijventerrein Hemmen III. Een brede groenzone  met bloemrijk grasland, waterpartijen, struiken en bomen waardoor de bedrijfsgebouwen vanuit het dorp minder zichtbaar zijn (een groene vitrage).

Dinsdag 7 november was het dan eindelijk zover: de presentatie van de plannen voor de bufferstrook in dorpshuis  ‘Yn’e Lijte” in Folsgeare door mensen van Donker Design en vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân , o.a. onze project regisseur dhr. Louis Westhof. Het hele dorp was uitgenodigd om te komen kijken en mogelijk op- en aanmerkingen te maken. Een ruim aantal inwoners heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te tekeningen te bekijken. Ze hebben zich uitgebreid laten informeren. Er kwamen ook nog een aantal leuke ideeën naar voren die zeker de moeite waard zijn om in de vervolgbesprekingen mee te nemen.

Donker Design gaat verder met het maken van het bestek en zal de hoofdirectie voeren bij de uitvoer van de plannen. Als alles volgens plan verloopt, zal er in februari / maart 2024 worden begonnen met de aanplant van 13.000 inheemse struiken en 110 bomen van uiteenlopende soort langs de zuidzijde van het bedrijventerrein Hemmen III

Wanneer bedrijven zicht hebben gevestigd langs de A7, fase 1 van Hemmen III,  zal er nog meer worden aangeplant. De zone langs de A7 en het midden van het bedrijventerrein krijgen ook een groene uitstraling. In Folsgeare wordt uiteraard verder gewerkt om de beoogde invulling van de strook tussen het dorp en Hemmen III te realiseren.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.