Presentatie “Kern met Pit”

Zaterdag 20 januari 2024 hebben Bertus Walsma en Wietske Lycklama a Nijeholt respectievelijk als initiatiefnemer voor de doarpstún en ontwerpster en gedreven aanjaagster van het zeer gewenste kunstwerk op – voormalig – Abma’s Pleats een vurige “pitch” gehouden op een bijeenkomst van “Kern met Pit” in Lemmer.

Kern met Pit is een initiatief van Katalys en de provincie Fryslân.

“Het project “Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor een buurt of dorp binnen een jaar te realiseren met als doel je eigen nabije leefomgeving te verbeteren of een gemeenschappelijk gewenst doel te realiseren. Katalys ondersteunt je daarbij met kennis over bijvoorbeeld subsidiegevers, vergunningen en de noodzakelijke netwerk verbindingen. 

Mocht na de presentatie het project door de selectie komen en binnen 1 jaar gerealiseerd worden, dan ontvangt het project een bedrag van 1000,- euro !

Daarnaast opent het verworven predicaat deelnemer “Kern met Pit” ook direct – nog meer – deuren bij gemeente en provincie.

Naast veel deelnemers en belangstellenden werd deze eerste competitieronde voor de 2024 titel ook door verschillende wethouders bezocht, zo ook “onze” wethouder Henk de Boer.

De pitch moest binnen 2 minuten worden volbracht en werd vol overgave en vuur door Bertus en Wietske gebracht. De presentatie bleek, naast nog 11 andere projecten uit Fryslân, door de jury ruim voldoende bevonden, zodat het project “Abma’s Pleats” mag meedingen naar de jaarlijkse kwalificatie “Kern met Pit” en in ieder geval de 1000,- euro kan worden geïncasseerd.

Nic Westrik

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.