Berichten van dorpsbelang Folsgeare

Doarpstún Folsgeare:
Alle huisadressen in het dorp hebben een mooie flyer door de bus gekregen over dit mooie initiatief. Als bestuur van Dorpsbelang zijn we erg ingenomen met dit plan en we staan er ook volledig achter. We hopen op veel belangstelling vanuit het dorp.
Zaterdag 20 januari j.l. hebben Bertus Walsma en Wietske Lycklama a Nijeholt respectievelijk als initiatiefnemer voor de doarpstún en ontwerpster en gedreven aanjaagster van het zeer gewenste kunstwerk op – voormalig – Abma’s Pleats een vurige “pitch” gehouden op een bijeenkomst van “Kern met Pit” in Lemmer. Lees het vervolg van het verslag, compleet met foto’s op onze website.

Landschapspark/bufferstrook:
Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande. Voor een groot deel komt dit voort ui het feit dat we een project-regisseur hebben vanuit de gemeente, die veel voor elkaar krijgt en behulpzaam is en ons ondersteunt.
We komen in een volgend Kontakt uitgebreider terug op de ontwikkelingen, ook nadat we in gesprek zijn geweest met de bufferzonegroep.

AED-trainingen:
Elders in dit nummer staat informatie over de AED-trainingen in Folsgeare, Easthim en Abbegea. De trainingen worden wederom gegeven door onze plaatsgenoot Harry Lautenbach. Van harte aanbevolen!!

NL-doet:
Op zaterdag 23 maart a.s. willen we weer een NL-doet dag organiseren. Dat betekent dat we met het dorp de handen uit de mouwen gaan steken. NOGMAALS: wie nog noodzakelijke of nuttige klussen in het dorp weet, mag dit doormailen naar ons mailadres. We hopen wel op vele handen uit het dorp!!

Vragen aan Dorpsbelang en opmerkingen betreffende zaken die het dorp aan gaan, kunt u sturen aan: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com
Heeft u zich al aangemeld voor onze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ons mailadres of via de website.
                                      

Nieuwbouw Wallemadyk:
Op dinsdag 9 januari j.l. heeft de gemeente SWF het definitieve ontwerp van de nieuwbouw aan de Wallemadyk gepresenteerd. Vele dorpsbewoners namen de gelegenheid om dit ontwerp te bekijken en vragen te stellen. Voor wie niet in de gelegenheid was, of voor wie nog eens het hele plan wil bekijken kan dit vinden op het omgevingsloket. Zie onderstaande link

Om te noteren: Jaarvergadering Dorpsbelang 22 maart. 

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.