AED trainingen


Ook dit jaar zullen er weer AED-trainingen gehouden worden in  Oosthem, Folsgare en Abbega: Het is van groot belang dat er in onze dorpen voldoende goed getrainde inwoners zijn, die adequaat kunnen handelen bij reanimatie.  Dit kan levens redden!!

Harry Lautenbach uit Folsgare is wederom bereid om op bezielende wijze zijn deskundigheid en ervaring op dit gebied met ons te delen en over te brengen in oefensituaties. Harry beschikt over veel oefenmateriaal, zodat een ieder ruimschoots aan bod kan komen. Dit kan natuurlijk pas, nadat de nodige theorie over reanimatie door hem is uitgelegd.
De training is zowel bedoeld voor hen die hun certificaat willen verlengen, als voor nieuwe cursisten.
Met nadruk worden jongeren vanaf ca. 14 jaar gevraagd mee te doen aan de training.

Meld je snel aan, vol is vol!!

Net als vorig jaar zijn er twee avonden gepland in Folsgare en één avond in Oosthem.
– Oosthem, Himsterhûs: woensdag 10 april inloop 19:15    uur, start training 19:30 uur
– Folsgare Yn’e Lijte: dinsdag 16 april en dinsdag 23 april, inloop 19:15 uur, start training 19:30 uur Aanmelden voor alle trainingen op het mailadres van Dorpsbelang Folsgeare:
dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.