Nieuwe vlag


De kerktoren heeft een nieuwe Nederlandse vlag ontvangen, via een crowdfund-actie vorig jaar. Deze actie leverde het mooie bedrag op van € 65,00. Alle gulle gevers bedankt!
Zaterdag 24 februari heeft Dorpsbelang in de persoon van Jaco Vink de vlag aangeboden aan Andries Wiersma, een van de vrijwilligers die ervoor zorgt dat op feest- en gedenkdagen de vlag in top gaat. De eerste keer dat de nieuwe vlag te zien zal zijn, is op 27 april, Koningsdag.

Jaco Vink overhandigt namens dorpsbelang Folsgeare de nieuwe vlag aan Andries Wiersma

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.