Verkeerscommissie Folsgeare

Folsgeare kent sinds begin dit jaar weer een officiële verkeerscommissie !

Onze dorpsgenoten Dennis van der Veldt en Moniek Broersma van het Ekers Ein 17 hebben zich samen met Jeanette Folkertsma van de Easthimmerwei opgeworpen als betrokken en vooral bezorgde inwoners en vormen samen een verkeerscommissie onder de vleugels van dorpsbelangen Folsgeare.

Met name de Monumentwei is voor veel Folsgeasters een echt zorgenkindje door het vele – bestemmingsverkeer – maar ook de veelvuldig met grote snelheid passerende ENORME landbouw voertuigen met aanhangers. Dat al deze gemotoriseerde gebruikers van de Monumentwei met grote regelmaat voor wandelende en fietsende dorpsgenoten voor hinder en gevaarlijke situaties zorgen bleek wel uit de 2 jaar geleden gehouden enquête die een zeer hoge respons factor kende.

Als jonge moeder wandelend met de kinderwagen ondervond ook  Moniek de risico’s van deze 60 kilometer weg waarbij we uit de in 2022 uitgevoerde metingen weten dat de gemeten snelheden soms verdubbeld werden (er zijn toen verschillende pieksnelheden gemeten van dik boven de 120 km/u)  

Haar zorgen voor haar twee binnenkort schoolgaande kinderen maakte dat zij bij dorpsbelangen aan de bel trok met een “harte kreet” en het zeer welkome initiatief om een plan te maken voor de aanpak van deze gevaarlijke weg.

Maar ook de Easthimmerwei lijkt soms meer een circuit dan een dorpsstraat met een maximum van 30 km/u en kent inmiddels verschillende klachten en – bijna – aanrijdingen !!

Bij het bestuurlijk overleg van dorpsbelangen met wethouder Michel Rietman half maart heeft Moniek dan ook een vurige “pitch” gehouden voor de aanpak van de Monumentwei en alvast vooruitgedacht naar het geplande groot onderhoud gepland in de periode 2024 en 2028. Onderstaande gewenste situatie is daarom ook aan de wethouder gepresenteerd !

De wethouder zegde toe zich in te gaan zetten om de Monumentwei op de prioriteitenlijst te gaan krijgen, een actie die noodzakelijk is om de weg zowel te prioriteren en in aanmerking te laten komen voor wijzigingen.

Daarnaast was ons dorp vanwege de actieve rol op verkeersgebied gevraagd om als gastheer op te treden voor de feestelijke presentatie van de “Toolbox verkeer” van de gemeente Súd West Fryslân. Dit gaat dan met name over de wegen binnen de bebouwde kom, dus de 30 km/u wegen, zoals genoemde klachtlocatie de Easthimmerwei.

Dorpsbelangen Folsgare heeft ook hierin Moniek, Jeanette en Dennis gevraagd het voortouw te willen nemen en een actie op poten te gaan zetten op de Easthimmerwei waarbij de inhoud en doelstellingen van de “Toolbox” worden gebruikt.

Een zgn. Matrixbord is ons inmiddels al toegezegd en zal na deze actie op een goed zichtbare plek op de Easthimmerwei worden opgehangen.

Hieronder de huidige en gewenste situatie als voorstel voor de Monumentenwei door Dennis en Moniek.   

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.