Minder maaien rondom bomen voor betere biodiversiteit

Uit de nieuwsbrief van 24 mei van de gemeente Súdwest-Fryslân

Op steeds meer plaatsen laten we bewust grassen en kruiden staan rondom bomen. Dit is niet alleen beter voor de bomen, maar ook voor de insecten, bijen en vlinders.
In onze gemeente maaien we het gras in de bebouwde kom gemiddeld 1 x per week tijdens het maaiseizoen van april tot november. Grotere grasvelden en bermen maaien we gemiddeld 2 x per jaar.

Tot vorig jaar maaiden we 5 keer per maaiseizoen rondom de bomen. Sinds vorig jaar maaien we nog maar 1 keer per jaar rondom de bomen. Uitzonderingen zijn de bomen binnen de stadsgrachten van Sneek en Bolsward, op begraafplaatsen en de beide Rijksmonumenten: het Wilhelminapark in Sneek en het Julianapark in Bolsward. Hier maaien we vaker.

Minder maaien beter voor boom en biodiversiteit

Dit jaar laten we waar het kan nog iets meer gras staan. Het betreft dan met name boomgroepen en bomenrijen. Zo ontstaan er cirkels, ovalen en stroken tussen en om de bomen.

Door minder te maaien is de kans kleiner dat de (jonge)bast van de boom beschadigt. Daarnaast komen er in de loop van de jaren meer wilde bloemen tot ontwikkeling zoals hondsdraf, madeliefjes, boterbloemen en ereprijs. Hier komen dan weer insecten, bijen en vlinders op af vanwege de nectar en stuifmeel, maar ook om te schuilen of om eitjes te leggen.

Inzaaien en inplanten bloemen

Om de boomspiegels mooier te maken wordt bij het planten van nieuwe bomen een insect vriendelijk bloemenmengsel gezaaid met inplant van inheemse kruiden. Deze eenjarige bloemen geven met name het 1e jaar extra kleur waarna grassen en inheemse kruiden het overnemen.

Even wennen

Het is voor een aantal inwoners misschien even wennen omdat het er minder netjes uit kan zien. Maar het is dus een bewuste keuze. We vinden het belangrijk om de biodiversiteit in dorpen en steden waar het kan te verbeteren.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.