College Súdwest-Fryslân op bezoek in Folsgeare

Het college van B&W va Súdwest-Fryslân vergadert eens per maand op locatie, ergens in de gemeente. Afgelopen dinsdag 11 juni kwamen de dames en heren naar Folsgeare om in ons dorpshuis Yn’e Lijte de hele dag te vergaderen.

In het programma was echter ook tijd ingeruimd om zaken die spelen in het dorp onder de aandacht te brengen. Dorpsbelang heeft bij monde van Wietske Lycklama à Nijeholt en Bertus Walsma nogmaals het gehele college bijgepraat over de ontwikkeling van het project Abma’s Pleats als onderdeel van het Landschapspark. Dit project omvat de aanleg van een dorpstuin en de realisatie van een kunstwerk. Een project niet alleen voor Folsgeasters, maar ook voor inwoners van Sneek en voor de nieuwe toekomstige bedrijven op Hemmen III.

Aansluitend ging het gezelschap het dorp in voor een wandeling over o.a. de Monumentenwei. Zo kon zelf worden ervaren hoe gevaarlijk het wandelen ( en fietsen) over het viaduct kan zijn. Een aantal wegpiraten zorgden er voor dat de bedoeling duidelijk werd. We hopen hiermee te bereiken dat de weg niet alleen in het kader van herstel wordt voorzien van nieuw asfalt, maar tegelijkertijd veiliger wordt gemaakt. Wethouder Michel Rietman zal zich inzetten om de weg veiliger te kunnen laten maken.

De historische bordjes konden ook rekenen op een positieve bijval. We kregen nog een tip om ze breder onder de inwoners van SWF en bezoekers /passanten van het dorp onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn inmiddels de eerste stappen gezet.

Aansluitend op de wandeling was er een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. Informeel werd tijdens de maaltijd over diverse onderwerpen verder gepraat.

Foto’s Wytske Heida ( wandeling) en Lize Cnossen ( lunch)

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.