Bufferzone gebied Hemmen III

Zaterdag 24 november was een een klein groepje mensen met Atse Bruin op stap in het bufferzonegebied Hemmen III. het doel was te bekijken in hoeverre er in het gebied mogelijkheden zijn voor een goed weidevogelbeheer, d.w.z. meer weidevogels aantrekken waardoor het weer een gebied wordt waar in het voorjaar vele vogelgeluiden te horen zullen zijn, waar de kieviten buitelen, de grutto’s hun jongen groot brengen. Om hier beter op te kunnen inspelen is door dorpsbelang contact gezocht met de vogelwacht. Namens vogelwacht Abbegea ging dhr Sjoerd Veenstra mee, daarnaast Sytse Terpstra en Haije Valkema. ( in volgorde op de eerste foto, met als 4e persoon Atse Bruin, wel bekend)

“Sietse is Gaastmarder en sit yn de “Skriezekrite Idsegea” en hat romme ûnderfining yn de omgong mei de “oerheden”. Sytse is in soad op paad mei Haije en ek hy is in fjildman yn ieren en sinen. Haije  (Almere), wurket by de Agraryske Natoer Feriening (Kollectyf)  “de Súdwesthoeke”. Us fûgelwacht “Drylts-Easthim” falt ek ûnder harren wurkgebiet. Haije is tige saakkundich en “to the point”., aldus Sjoerd.

De wandeling leverde weer tal van nieuwe inzichten op. Dorpsbelang gaat hier mee aan de slag

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.