Vraag niet wat het dorp kan doen voor jou, maar wat jij kunt doen voor het dorp.

Dorpsbelangen Folsgeare is al meer dan 100 jaar actief in ons dorp. Het bestuur maakt zich sterk voor zaken die het dorp aangaan en onderneemt actie waar het nodig is.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en dat is aan de krappe kant. Het is wenselijk dat het bestuur uit 7 personen bestaat. Wij zijn daarom op zoek naar vervanging van vertrekkende bestuursleden, maar mooier nog ook een uitbreiding van het bestuur. De ervaring leert dat het moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, laat staan een bestuur samen te stellen dat een doorsnee vormt van de dorpsbevolking. 

Meepraten over zaken die het dorp aan gaan, is nuttig en je helpt mee aan de leefbaarheid in het dorp. Mocht je meer willen weten over het bestuur (de werkwijze, aantal vergaderingen, onderlinge taakverdeling, etc) zoek dan contact met een van de bestuursleden of stuur een mail naar onderstaand mailadres.

Het is ook mogelijk je in te zetten voor een bepaald onderwerp dat belangrijk is in het dorp. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, groenvoorziening, zorg voor elkaar, zwerfvuil, dodenherdenking op 4 mei, landschapspark, speeltuinbeheer, meedenken dorpsvisie, etc. Meestal heel praktisch en slechts af en toe vergaderen. Lijkt dit iets voor jou te zijn, laat het dan weten op ons mailadres of meld je bij een van de bestuursleden.

Tot slot denken we er aan om zo af en toe een enquête te organiseren over een actueel of belangrijk onderwerp in het dorp. Hiervoor wil het bestuur gebruik maken van mailadressen. Het bestuur heeft inmiddels al van vele dorpsbewoners hun mailadres ontvangen, waarvoor dank. Ontbreekt jouw mailadres nog in ons bestand, stuur dan een berichtje naar onderstaand mailadres.  

Het bestuur:
Bonne v.d. Valk (voorzitter)       Easthimmerwei 25         

Wytske Heida (secretaris)        Tsjaerddyk 36     

Wim Nijman (penningmeester) Garastrjitte 18

Martje Grafhorst (lid)               Ekers-Ein 30

Hans Nieuwenhuijsen (lid)       Ekers-Ein 18

Mailadres: dorpsbelangfolsgeare@gmail.com

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.