Nieuwe vensters op de dorpscanon

De afgelopen weken zijn er weer een paar nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare verschenen.

Het betreft de Twijnstra broers en Kees van de bakker. De canon wordt de komende tijd uitgebreid met vensters over Tsjalhuzum, te beginnen met herberg Pasveer.

Veel plezier met lezen.

Uithangbord van de herberg in Tsjalhuzum. Het bord hangt nu in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.