Nog meer nieuwe vensters……

De afgelopen weken zijn er een groot tal nieuwe vensters op de dorpscanon van Folsgeare gepubliceerd.

Een goede reden om weer eens een kijkje te nemen op www.dorpscanon.nl

De uitbreiding betreft vensters over: het gemaal aan de Tsjaerddyk, Minne Minnema, Tsjaerddyk 31, Tsjaerddyk 21, It Werp, Skeender 2, Dyckhuistera state en Scheender state, Easthimmerwei 1

Tsjaerddyk 31

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.