Verslag kennismaking/BO db Folsgare-contactwethouder Rietman Súdwest- Fryslân

verslag Lize Cnossen, dorpencoördinator SWF

Datum en tijdstip:woensdag 26 oktober 2022 om 16.00 uur
Locatie:Dorpshuis
Aanwezig:Dorpsbelang Folsgare (Hans Nieuwenhuijsen, Wytske Heida, Martsje Grafhorst, Wim Nijman) dorpsbewoners ( Mario Grims -oud voorzitter dorpsbelang-, Dominique Does -wonen- , Annie Walsma- bufferzonegroep-), gemeente (contactwethouder Michel Rietman, dorpencoördinator Lize Cnossen)
Nr.OnderwerpToelichtingAfspraken
 OpeningEr wordt geopend met een voorstelronde en PowerPoint presentatie over Folsgare.  
 DorpstuinAnnie Walsma heeft een aantal vragen over de gewenste dorpstuin. Reactie:
– Bij een dergelijke initiatief hoort standaard dat via gemeentelijke kaarten gekeken wordt of de grond vervuild is. Hoe? Via mailadres dat bekend is bij db. Betreffende afdeling heeft onderbezetting, antwoord kan wat langer duren.
– Voor het onderzoek naar de geschikte plek volkstuin/onderzoek of de grond geschikt is voor moestuin kan een kernenfondssubsidie worden aangevraagd. Een kernenfondssubsidie is max 30-50% van de projectkosten met een max. van € 15.000,– . Vraag: kan daarna opnieuw subsidie worden aangevraagd als er geld nodig is voor aanleg van de tuin? Lize Cnossen vindt dat dit mogelijk moet zijn maar een project mag niet doelbewust worden opgeknipt in deelprojecten om meer subsidie te kunnen krijgen. Wim Nijman zegt dat het onderzoek naar de grond om een klein bedragje gaat, kan het dorp ook voor eigen rekening nemen.
  
 ZonnepanelenAnnie Walsma: komen er zonnepanelen in het talud van het bedrijventerrein? Wethouder Rietman: het plan van Kingma past niet binnen het coalitieakkoord (geen zonneweide op landbouwgrond).  
 GroenAnnie Walsma: door essentaksterfte missen er veel bomen langs de Monumintewei. Reactie: maandag is er een groenschoenschouw in Folsgare met de groencommissie, Hans Nieuwenhuijsen, groenvoorman Jaap Hoekstra (gemeente) en groenadviseur Douwe de Groot (gemeente). Het punt van de essentaksterfte wordt meegenomen.Maandag 31 oktober 22, groenschouw Folsgare.

Uitgevoerd
 Vervuilde bordenAnnie Walsma: reinigt de gemeente vervuilde borden? Nee, dat doet de gemeente niet meer. Advies: neem dit mee tijdens een Himmeldei.  
       6.Landschaps- park-Dorpsbelang. Gemeente heeft toegezegd dat als er gestart wordt met graafwerk Hemmen III er ook gelijk gestart wordt met de groenstrook (bufferstrook). Er wordt dagelijks gegraven maar er lijkt geen actie te zijn m.b.t. de aanleg van de bufferstrook. Hoe zit dit?   -Wethouder Rietman gaat intern aankaarten bij welke coördinerend wethouder Landschapspark Folsgare wordt ondergebracht. Wethouder Rietman wil dat Folsgare perspectief krijgt in de zin van komt het Landschapspark er of komt het Landschapspark er niet. Wethouder: is het Landschapspark al op geld gezet? Dorpsbelang: nee. Het plan zit nu in de ideefase, daarna komt pas het geld. Raadslid Walsma heeft in de raad een amendement ingediend (en weer ingetrokken) voor budget voor het Landschapspark.   Mario Grims schetst de lange geschiedenis van het gebied en de gesprekken die hier met de gemeente en verschillende wethouders over  gevoerd zijn. Ook zijn verwachtingen geschapen. Het plan van Atelier Fryslân is nog steeds leidend en dit plan is destijds door de gemeente omarmd.Lize Cnossen informeert naar stand van zaken  aanleg  bufferstrook en antwoordt db. Wethouder Rietman gaat aankaarten wie coördinerend wethouder wordt voor het plan Landschapspark.

Gereed via mail 7nov22  
7WonenDominique Does praat wethouder Rietman bij op het gebied van wonen. Er wordt een woonenquête gehouden. Op basis van de resultaten kijken wat de wenselijke invulling van fase 2 is. Er wordt met de gedachte gespeeld een wooncoöperatie te starten. Is het Didamarrest een probleem? Antwoord: er moet geprobeerd worden de omschrijving zo specifiek te maken zodat een andere partij  mogelijk minder snel geïnteresseerd is.  
8.Verkeer/ Monumintewei– Dorpsbelang: verschillende wegen in/rond Folsgare worden als onveilig ervaren. Bijvoorbeeld de Monumintewei. Wethouder Rietman: gemeente heeft Anteagroep onderzoek laten doen naar de potentieel meest onveilige plekken. Dit zijn er 45. Van de top 5 wordt eerst werk gemaakt. Gemeente krijgt iets meer geld van het rijk. Vanaf 2023 wordt geprobeerd structureel 1.2 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid beschikbaar te krijgen (is nog niet over besloten). Infrastructurele werken zijn helaas erg kostbaar. – Dorpsbelang: de wens voor een voetpad langs de Monumintewei is er al heel lang en blijft bestaan. Het dorp wil wel meehelpen bij de realisering. – Lize Cnossen: zet niet in op een wandelpad over oude weg naar Nijland richting snelweg en vervolgens via landbouwgrond terug naar Folsgare. Zet in op de wandelpaden in het Landschapspark.
– Dorpsbelang: de bushaltes bij de A7 liggen er verwaarloosd bij. Kan de gemeente wat betekenen? Nee. Verstandigst is zelf contact op te nemen met de provincie en eventueel de gedeputeerde Avine Fokkens te benaderen.
Lize Cnossen informeert db of Monumintewei op lijst van 45 knelpunten staat.

Gereed via mail LC 7nov22
9.Fietsstrook NijlandAmbtenaar Leon Slootjes heeft dorpsbelang recent bijgepraat/mail gestuurd over de laatste stavaza. Er is eerst verder onderzoek nodig en er moet extra budget worden gevonden omdat er tussen projecten geschoven moest worden.  
10.Opknappen Jop e.o.Lize Cnossen wil graag binnenkort ter plaatse een afspraak maken met Hans Nieuwenhuijsen en een inwoner. Doel: reële wensen in kaart brengen. Dit wordt bij de gemeente op geld gezet en wordt er besproken wat wel en wat niet mogelijk is. Gemeente vindt op voorhand dat het opknappen van het Jop e.o. niet nodig is. Lize Cnossen wil proberen het kernenfonds in te zetten. Afwachten of dit gaat lukken.Lize Cnossen neemt contact op voor een afspraak ter plaatse.

Uitgevoerd

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.