Stremming Easthimmerwei van 29 jan tot 9 febr. 2024

Maandag 22 januari werd het dorp onverwachts geconfronteerd met een paar borden aan de Easthimmerwei waarop staat te lezen dat de weg vanaf 29 januari  gedurende 2 weken afgesloten zal zijn.

Dat is niet niks!  Het vreemde is, dat dit helemaal niet met het dorp is gecommuniceerd. Niet met de direct aanwonenden en niet met dorpsbelang, wat wel gebruikelijk is in dit soort situaties.

Onze dorpencoördinator Lize Cnossen heeft n.a.v. een mail en een belletje van dorpsbelang hierover één en ander uitgezocht.

Het blijkt dat er een datakabel ( glasvezel) van 4 km moet worden aangelegd. Het werk zal in opdracht van Allinq worden uitgevoerd door Buko Infrasupport. Gemeente SWF heeft vergunning verleend voor de werkzaamheden, echter Allinq heeft nagelaten het proces stremmingsmelding te volgen. Dit  houdt in dat betrokkenen op de hoogte worden gebracht. Dat is dus niet gebeurd en weten wij met elkaar van niets.

Buko Infrasupport begrijpt dat de juiste communicatie niet heeft plaatsgevonden en gaat hierover in gesprek met Allinq. 

We hebben de verzekering gekregen dat gedurende de werkzaamheden de aanwonenden van de Easthimmerwei hun huis kunnen verlaten en bereiken.

Schrijf je in om elke week updates te ontvangen.

.